stap voor stap
op eigen benen

onze werkwijzeover ons
altijd persoonlijk contact
bereikbaar in noodgevallen
geen nummertje
betrouwbaar & professioneel

wat is bewindvoering?

Bewindvoering is een maatregel die genomen kan worden om iemand, de rechthebbende, in bescherming te nemen. Het vermogen van de persoon in kwestie wordt op dat moment niet langer door henzelf beheerd, maar door een bewindvoerder. Op deze wijze kunnen zij wel hun financiële zaken inkijken, maar neemt de bewindvoerder hier de controle over om hen te helpen.

Bewindvoering kan tijdelijk of voor een langere periode zijn en is bedoeld om de persoon uiteindelijk weer zelfstandig zijn/haar zaken te laten doen.

lees meer

voor wie is er bewindvoering?

Bewindvoering, ook wel onderbewindstelling of beschermingsbewind genoemd, wordt aangevraagd voor iemand die niet zelfstandig op een verantwoordelijke wijze met zijn/haar financiën om kan gaan. Dit kan gaan om een lichamelijke of geestelijke oorzaak, of door problematische schulden.

neem contact op

hoe krijg je bewindvoering toegewezen?

Bewindvoering moet worden aangevraagd. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door de rechthebbende, de partner/familie, de instelling of woonvoorziening waar rechthebbende verblijft, de mentor/curator en in geval van schuldenbewind het College van Burgemeester en Wethouders. De aanvraag wordt gedaan bij de kantonrechter. Die doet vervolgens een uitspraak over de aanvraag en zal een bewindvoerder aanstellen.

hoe werkt het?

Bewindvoering bestaat uit een aantal verschillende fases. In de eerste fase wordt in kaart gebracht hoe de huidige financiële situatie eruit ziet en hoe deze gestabiliseerd kan worden. Hierbij wordt gekeken naar de inkomsten en uitgaven, worden de eventuele schulden op een rij gezet, wordt er een doel gesteld en een plan gemaakt om het doel te behalen.

In de tweede fase neemt de bewindvoerder de controle over de financiële zaken van de persoon die onder bewindvoering is gesteld. De bewindvoerder zal hierbij ook contact hebben met verschillende instanties, zoals de gemeente, schuldeisers, de belastingdienst, sociale zaken, verzekeringsmaatschappij en schuldhulpverlening.

Elk jaar moet de bewindvoerder verantwoording afleggen aan de kantonrechter over het verloop en de voortgang van het afgelopen jaar. De kantonrechter bepaalt uiteindelijk ook over de duur van het bewind. Hij of zij kan het bewind dan ook beëindigen of laten voortzetten.

bekijk onze werkwijze