Tarieven 2024

Conform de regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren.

over onsneem contact op
altijd persoonlijk contact
bereikbaar in noodgevallen
geen nummertje
betrouwbaar & professioneel

De kosten voor bewindvoering bestaan uit eenmalige intakekosten en een maandelijkse vergoeding. De intakekosten zijn een vergoeding voor het in kaart brengen van de financiële situatie, het aanvragen van de bewindvoering, het openen van de rekeningen, het aanvragen van toeslagen en kwijtscheldingen en het aanschrijven van de instanties. Het maandtarief is een vergoeding voor het beheer van uw financiën. Het in rekening brengen van extra werkzaamheden zal alleen gebeuren in speciale gevallen en na goedkeuring van de kantonrechter. De cliënt dient tevens nog rekening te houden met eenmalige kosten voor griffierecht. In veel gevallen kan er bijzondere bijstand worden aangevraagd voor de kosten van bewindvoering en het griffierecht. Nieboer Bewindvoering vraagt dit voor u aan. Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

neem contact op

Alleenstaande zonder problematische schulden

Intakekosten € 751,41
Maandtarief € 133,10

Alleenstaande met problematische schulden

Intakekosten € 751,41
Maandtarief € 172,12

2-persoons huishouden zonder problematische schulden

Intakekosten € 901,45
Maandtarief € 159,52

2-persoons huishouden waarvan 1 persoon met problematische schulden

Intakekosten € 901,45
Maandtarief € 183,11

2-persoons huishouden waarvan beide personen met problematische schulden

Intakekosten € 901,45
Maandtarief € 206,51

Overige werkzaamheden

Extra werkzaamheden (uurtarief) € 93,90
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning € 469,48
Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB) € 704,22
Opmaken eindrekening en verantwoording alleenstaande € 281,93
Opmaken eindrekening en verantwoording 2-persoonshuishouden € 338,80